ออกทีวี กับ ปตท. โกลบอลเคมีคอล

ออกทีวี กับ ปตท. โกลบอลเคมีคอล

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทาง Print3Dd ได้เกียรติจาก บจม. พีทีที เคมีคอล ในการแสดงนิทรรศการ นวัตกรรม ที่สำนักงานใหญ่จังหวัดระยอง

DSC_0026

DSC_0053

DSC_0052

DSC_0051

DSC_0040

DSC_0037

DSC_0031

DSC_0070

DSC_0069

DSC_0060

DSC_0058

DSC_0057

DSC_0055