งานครอบฟันจาก MiiCraft+

งานครอบฟันจาก MiiCraft+

10086

โชว์ผลงานที่ใช้จริงของ คลอบฟัน สะพาน งานด้านทันตกรรม จากเครื่องพิมพ์ MiiCraft+ โดยสามารถไปทำ Process ต่อไป เช่นการหล่อโลหะ หรือ กดแบบเพื่อใช้กับผู้ป่วยคนนั้นๆต่อ
จะเป็นว่าเทคโนโลยี เริ่มเป็นแบบ Digital มากขึ้น โดยการใช้ 3D scanner มาช่วยในการออกแบบคลอบฟัน ทำงานให้งานเสร็จเร็วขึ้น

3D Printer Model : MiiCraft+ Jewelry and Dental Printer
Photo / Video Credit : Print3Dd : www.Print3dd.com
Model Link : โมเดลเกิดจากการ Scan ฟันของคนนั้นๆ แล้วสร้างฟันปลอมด้วยโปรแกรม
Material : BV-002, BV-012
Slicer : MiiBuilder
Layer Thickness : 0.03mm 30micron
Total Print time : 57 นาที

Dental1

Dental2