ออกแบบหน้ากากหัวกระโหลกกับด้วย Einscan H

ออกแบบหน้ากากหัวกระโหลกกับด้วย Einscan H

สวัสดีปีใหม่ 2022 เพื่อนๆ 3DD Digital Fabrication ทุกคนครับ วันนี้เรายังคงมีบทความน่าสนใจเกี่ยวกับ 3D Scanner มาฝากกันครับ สำหรับครั้งนี้เราได้นำ 3D Scanner มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม ZBrush เพื่อใช้ในการออกแบบไฟล์ 3D ได้ขนาดสมจริงมากที่สุด โดยเราจะนำไฟล์ 3D Scan จากเครื่อง Einscan H ซึ่งก็คือหัวกระโหลกจำลอง และไฟล์ 3D Scan อีกชุดนึงคือไฟล์ หัวกระโหลกจริงจากมนุษย์ หลังจากนั้นนำไฟล์ทั้ง 2 ไปออกแบบและปรับขนาด ในโปรแกรม ZBrush เมื่อได้แบบและขนาดที่ต้องการแล้ว นำไปพิมพ์กับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) เพื่อนไปชมขั้นตอนการทำกันได้เลยครับ

Einscan H กับการสแกนหัวกระโหลกจำลอง
Einscan H กับการสแกนหัวกระโหลกคนจริง
นำไฟล์ ทั้ง 2 มาปรับขนาดและออกแบบในโปรแกรม ZBrush
ออกแบบลวดลายเพิ่มเติม สำหรับหัวกระโหลกจำลอง
ตรวจเช็คขนาด ระหว่างหัวกระโหลกจริงกับหัวกระโหลกจำลอง
หัวกระโหลกจำลองออกแบบเสร็จแล้ว
นำไฟล์ที่ได้ไปเข้าโปรแกรม Chitubox สำหรับการพิมพ์ 3D Printing
นำหน้ากากหัวกระโหลกที่พิมพ์เสร็จแล้ว ไปพ่นสี
หน้ากากหัวกระโหลกเสร็จแล้ว สวยงามมากๆครับ

Credit : Shining3D