ลูกค้า: บริษัท ฟ้าผ่า อิเล็คทรอนิค จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ฟ้าผ่า อิเล็คทรอนิค จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ฟ้าผ่า อิเล็คทรอนิค จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3 เพื่อใช้พัฒนาสินค้าของบริษัท ฯ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator 3