Flashforge Dreamer ในสายการผลิต / Farm Printing

Flashforge Dreamer ในสายการผลิต / Farm Printing

หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า เครื่อง 3D Printer ไว้สร้างงานต้นแบบ หรือพิมพ์น้อยชิ้น ไม่เหมาะในการผลิตแบบ Mass Production

ความจริงไม่ใช่อย่างงั้น เครื่องสามารถนำไปใช้ในสายการผลิต(โรงงานในประเทศไทย) หากมีจำนวนมากพอ พิมพ์กันเป็นฟาร์ม มีการจัดสรรการพิมพ์แบบเป็นระบบ
3D Printing เหมาะกับการเป็น Mass Production เมื่อ
1. มีแบบที่ต้องพิมพ์หลากหลาย
2. พิมพ์แบบ Just in Time ไม่ต้องการ Stock แบบมีการปรับกันตลอดเวลา
3. สายการผลิตที่ต้องการความ Flexible
4. กระจายการลงทุน (เครื่อง 3D Printer เวลานี้ราคาถูก สามารถซื้อมาเพิ่มในสายการผลิตเรื่อยๆได้)

Flashforge Dreamer http://www.print3dd.com/product/flashforge-dreamer/