อาหารสดๆ ที่ปลูกจากเครื่องพิมพ์สามมิติของคุณเอง!!!

อาหารสดๆ ที่ปลูกจากเครื่องพิมพ์สามมิติของคุณเอง!!!

kleiner-formaat

3d printen

BvOF 2014_0826_EXcrop Chloe Rutzerveld
ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่อาหารไม่ได้มาจากการปลูกในไร่ในสวนเท่านั้น แต่เรายังผลิตอยู่ในห้องทดลอง หรือสร้างขึ้นเองได้ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตินี้จะส่งผลต่อการผลิต การให้บริการ นิสัยการกิน การเตรียมอาหาร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ สู่ตลาด

IMG_8562

edible growth3

edible growth2

Edible Growth 1

การบริโภคต้นอ่อนพืชผักสด เป็นอาหารที่กำลังมาแรงซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับการปลูกพืชผักแบบดั้งเดิม
ในการพิมพ์อาหารแบบนี้ จะผสมเมล็ดพันธุ์ สปอร์ และยีสต์ แล้วพิมพ์ลงไปเป็นชั้นๆ จากนั้นรออีก 5 วันก็จะโตพอที่จะบริโภคได้แล้ว เราสามารถเลือกรสชาติที่อร่อย สด สะอาดตามความชอบของตัวเองเลย

download

ที่มา: www.chloerutzerveld.com/#/edible-growth-2014/