โมเดลกายภาพกับงานทางด้านการแพทย์ สำคัญแค่ไหน???

โมเดลกายภาพกับงานทางด้านการแพทย์ สำคัญแค่ไหน???

โมเดลกายภาพกับงานทางด้านการแพทย์ สำคัญแค่ไหน???
เป็นที่รู้อย่างแน่นอนว่า การมีโมเดลกายภาพนั้นสำคัญต่อการแพทย์มากๆ
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผ่าตัดล่วงหน้า หรือใช้เพื่อการศึกษา และด้วยเหตุผลที่ว่า
ร่างกายของมนุษย์นั้นไม่เหมือนกัน เพราะฉนั้นโมเดลร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
และการผ่าตัดเกี่ยวกับโครงสร้างกระดูกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

งานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปจะเป็นการออกแบบและการผลิตแบบจำลองกายวิภาค
ซึ่งใช้สำหรับการตัดสินใจของแพทย์ในการวางแผนการผ่าตัด ช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่าในอดีตทางแพทย์มีการสร้างภาพ 3 มิติอยู่แล้ว
แต่เป็นภาพ3มิติที่อยู่ในหัวของเขาก่อนเริ่มการผ่าตัด เพื่อวางแผนการผ่าตัดของพวก แต่การสร้างภาพการผ่าตัดในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ลงมือสัมผัสได้จริง
ทำให้การตัดสินใจการลงมือผ่าตัดของแพทย์นั้นเร็วและไว เนื่องจากมีแบบจำลองทางกายภาพของกระดูกหักในมือก่อนเริ่มงานผ่าตัด

การสร้างกระดูกที่พิมพ์ 3 มิติ ส่วนใหญ่จะใช้พิมพ์แบบจำลองกระดูกที่หักและผิดรูปด้วย 3DD PETG Pro 1.75mm Filament และ 3DD PLA Pro 1.75mm Filament เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์เกี่ยวกับปัญหากระดูกต่างๆ
และอย่างแน่นอนว่ามนุษย์เรามีชิ้นส่วนภายในร่างกายที่มาก และมีขนาดใหญ่ ทำให้เครื่องพิมพ์3มิติ ที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถสร้างการพิมพ์3มิติได้
ซึ่งหน่วยแพทย์หลายๆหน่วยเลือกใช้และไว้ใจใน Flashforge Guider2/Guider2s 3D Printer และ Flashforge Creator3

ผลสรุปที่ได้คือ ปริมาณงานที่สูงขึ้น/ต้นทุนที่ต่ำลง
ด้วยเครื่อง3มิติที่ใหญ่ขึ้น และเส้นที่ใช้พิมพ์ที่ใช้ง่าย ทำให้การสูญเสียในการผลิตชิ้นงานนั้น มีน้อยลง ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต
และด้วยทั้งหมดนี้หมายความว่านักวิจัยสามารถให้บริการที่รวดเร็วสำหรับแพทย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ โดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติ ในการช่วยร่นระยะเวลาของงานผ่าตัด