ลูกค้า : IMI Industries Co.,Ltd.

ลูกค้า : IMI Industries Co.,Ltd.

ขอขอบคุณ IMI Industries Co.,Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer เพื่อใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าของบริษัท

3D Printer : Flashforge Dreamer

9539_494389987284851_124440691_n
imi_115 imi_3049