ลูกค้า: หจก. เจ.ซี.พี. พลาสติก

ลูกค้า: หจก. เจ.ซี.พี. พลาสติก

ขอขอบคุณ หจก. เจ.ซี.พี. พลาสติก
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาผลงานของหน่วยงาน

3D Printer : FullScale Max450