fbpx

ลูกค้า: บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro จำนวน 3 ชุด ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Finder

3D Scanner : Einscan Pro