กลไกลขาแมงมุมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

กลไกลขาแมงมุมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

กลไกลขาแมงมุมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิต 

        เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถสร้างชิ้นส่วนหลายๆ แบบมาประกอบกันเพื่อทำเป็นกลไกต่างๆ ได้ โดยงานชิ้นนี้พิมพ์ขึ้นจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Flashforge Guider2s ซึ่งมีพื้นที่ในการพิมพ์ที่ขนาด 280x250x300 ทำให้สามารถพิมพ์ชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นพร้อมๆ กันได้ ตัวนี้เราได้นำไฟล์มาจากเว็ป Thingiverse ซึ่งจะเป็นเว็ปที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลกแชร์ความรู้ แชร์ไฟล์ มาให้โหลดไปใช้งานกันแบบฟรีๆ ในส่วนของงานชิ้นนี้ จะทำงานโดยการใช้มือดันแล้วตัวชิ้นงานจะทำการสลับขากันในการเดิน 

 

ัวไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ 

           

 

 

           ัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ : PLA 

อื่นๆ :  1. ความเร็วในการพิมพ์อยู่ที่ประมาณ 40 mm/s 

           2. ความละเอียด 0.2 mm 

           3. อุณหภูมิที่ใช้ 210 องศา 

 

ใช้เวลาในการพิมพ์ : 12 ชั่วโมง 45 นาที ต่อขาหนึ่งชุด                         

 

รูปที่ 1 การพิมพ์ชิ้นงาน

 รูปที่ 2 ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบขา 1 ข้าง 

 

 

รูปที่ 3 ขาหนึ่งข้างที่ประกอบออกมาได้

 

 

รูปที่ 4 ชิ้นส่วนในการประกอบขา 1 คู่

 

 

 รูปที่ 5 ขา 1 คู่ ที่ประกอบออกมา 

 

รูปที่ 6 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ (ด้านข้าง)

 

  รูปที่ 7 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ (ด้านหน้า)

 

 

 

ที่มา : https://www.thingiverse.com/thing:3073375