fbpx

งาน Jewelry จากเครื่อง WaxJet410

งาน Jewelry จากเครื่อง WaxJet410

งาน Jewelry เป็นลูกค้าหลักของเครื่อง WaxJet400/410 หลายแห่งเปลี่ยนจากการผลิตการแบบ Mold Silicone มาเป็นระบบ WaxJet เนื่องจากทำงานได้เร็วกว่า ไม่ต้องเก็บบล็อกยาง ร่นระยะเวลาตั้งแต่การออกแบบชิ้นงาน ไปจนพิมพ์ และหล่ออกมาภายในวันเดียว เครื่องค่อนข้าง Flexible ในกระบวนการผลิต ที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิด 1.xล้านบาท

ข้อดี
– โดยเครื่องพิมพ์ได้เร็ว การทำงาน Jewelry ไม่จำเป็นต้องทำเป็น Batch / Cycle ในการผลิตเร็วขึ้น
– พิมพ์งานได้ขนาดใหญ่ หรือ ได้จำนวนชิ้นเยอะ
– ไม่ต้องทำ บล็อคยาง Mold Silicone
– สามารถสร้างงานที่ซับซ้อน งานตะกร้อได้
– ใช้น้ำอุ่นละลาย Support ออกดังนั้นเมื่อเอา Support ออกไม่ทิ้งคราบ

ข้อสังเกตุ
– ต้องลงทุนในครั้งแรก 1.xล้าน

งานพิมพ์เต็มถาดจะเห็นว่า ไม่มีจำนวนการผลิตขั้นต่ำ จะแบบละชิ้นก็ได้
เก็บงาน Detail ได้ดี