ลูกค้า : จอมทองโกลด์

ลูกค้า : จอมทองโกลด์

ขอขอบคุณ บริษัท จอมทอง โกลด์ บิซซิเนส
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในการพิมพ์งานด้าน Jewelry เครื่องประดับ และ อื่นๆ

3D Printer : MiiCraft125

63541

63532