งานจาก MiiCraft+ Arthur 14cm

งานจาก MiiCraft+ Arthur 14cm

หลายท่านที่ใช้โปรแกรม 3D Zbrush คงจะคุ้นเคยกันดีกับโมเดล Arthur ที่อาร์เธอร์แกเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดง Anatomy ของมนุษย์ เป็นพื้นฐานในการสร้างโมเดลต่างๆ เราเลยถือโอกาสพิมพ์พี่ Arthur โดยโมเดลสูง 14.5cm โดยเครื่อง MiiCraft+ ที่ 30Micron โดยทดลองพิมพ์แบบยืนตรง กับ ยืนกลับหัว ผลลัพธ์งานออกมาแตกต่างกัน กลับหัวแม้จะต้องใช้ Support มากกว่าแต่งานพิมพ์แข็งแรงกว่า

20160109_090601 copy

20160109_090815 copy

20160109_090505 copy

bde02dbea04513925e843909594da901

arthur_head

a3d0dcf2c1a2ae847d6e763dfdac7b1d