Motion Captue x Kids Ranger ปฏิบัติการเก็บความเคลื่อนไหวสู่ระบบ Digital

Motion Captue x Kids Ranger ปฏิบัติการเก็บความเคลื่อนไหวสู่ระบบ Digital

Kids Ranger พาเด็กๆมา Workshops ในหัวข้อ “Motion Capture” หรือ”การตรวจจับความเคลื่อนไหว” ที่นิยมใช้ในวงการภาพยนตร์ เกมและAnimation เริ่มตั้งแต่การ Animate ทำการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสู่เครื่องมือนำความสภาพแวดล้อมจริงเข้าสู่ระบบ Digital

ที่สำคัญได้มีกิจกรรม Workshop ให้เด็กได้ทดลองใช้งานชุด Motion Suit,Smart Gloves และ Face Capture ที่เป็น Process เบื้องต้นในการสร้างภาพยนตร์ การ์ตูน Animation ต่างๆ ซึ่งระบบชุดของเราเป็น Sensor ทำให้เด็กๆเข้าใจในการทำงานง่ายมากขึ้น

ดูรายการเพิ่มเติมได้ที่ >>>> Motion Capture | Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด