ลูกค้า: บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

ลูกค้า: บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ  Fullscale Max660  ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer : Fullscale Max660