ลูกค้า: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan 2X Plus ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Scanner: Einscan 2X Plus