Shining 3D ปล่อยซอฟแวร์ตัวใหม่ EXScan Pro V3

Shining 3D ปล่อยซอฟแวร์ตัวใหม่ EXScan Pro V3

หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน Shining 3D ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม จนได้เป็น EXScan Pro V3 เวอร์ชั่นใหม่ ในเวอร์ชั่นนี้ EXScan Pro ได้เพิ่งฟังก์ชั่นการทำงาน และปรับปรุงใหม่หลายส่วน เช่น Data listing,  independent post-processing module, และลิ้งค์ในการส่งต่อข้อมูลไปยังโปรแกรมออกแบบที่มีมาให้ในชุด การอัพเดทคราวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเคย

  1. เมื่อใช้งานในโหมด Fixed Scan โปรแกรมจะจดจำข้อมูลในแต่ละ shot ไว้ แล้วสามารถรวมกลุ่มได้ด้วย ข้อมูลในแต่ละ Shot สามารถกลับไปแก้ไข หรือ align ด้วยตัวเองได้

2. ปรับปรุงเครื่องมือในการแก้ไขตกแต่ง และถูกแยกออกมาเป็นชุดคำสั่งต่างหาก

เครื่องมือในการตกแต่งภาพที่สแกนมาแล้วจะถูกแยกออกมาต่างหากจากคำสั่งสแกนหลังจากรวมผิวแล้ว ซึ่งจะเพิ่มคำสั่งในการปิดรูแบบ manual เป็นการเพิ่มความสามารถของการปิดรูแบบอัตโนมัติ รวมถึงการปิดรู marker ด้วย ยังมีคำสั่งในการปรับผิวให้คมชัด หรือเรียบเนียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไฟล์ stl หรือ obj เข้ามาในโปรแกรมเพื่อตกแต่งได้โดยตรง

3. เชื่อมต่อกับโปรแกรมออกแบบโดยตรง 

การทำงานจะมีความต่อเนื่องตั้งแต่การสแกน จนถึงการเชื่อมผิว หรือการสแกนจนถึงการทำวิศวกรรมย้อนรอย เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดย EXScan Pro V3.2 เพิ่มปุ่ม [ Ge ] กดเพียงคั้งเดียว ข้อมูลการสแกนจะถูกส่งตรงไปยังโปรแกรม A Geomagic Essentials ซึ่งเป็นโปรแกรม 3D ที่มีความสามารถสูงทันที