ลูกค้า: โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ลูกค้า: โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ขอขอบคุณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียน

3D Printer : Flashforge Creator Pro
sign รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0024 รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0002 รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0019 รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0020 รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0003 รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0011 รร.ศรีบุณยานนท์_170130_0015