fbpx

ลูกค้า: บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ  Fullscale Max660  ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น หลังจากซื้อเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro+ ไปก่อนหน้านี้

3D Printer : Fullscale Max660

3D Scanner: Einscan Pro+