ลูกค้า : Chew Chew CNC

ลูกค้า : Chew Chew CNC

ขอขอบคุณ Chew Chew CNC
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ ไปช่วยในการผลิต / แนะนำลูกค้า เพื่องาน Solution เครื่อง CNC

3D Scanner : HP Scanner Pro S3 / David SLS3

1517647582782

ลูกค้า: คุณปราโมทย์ เหล่านิพนธ์

ลูกค้า: คุณปราโมทย์ เหล่านิพนธ์

ขอขอบคุณ คุณปราโมทย์ เหล่านิพนธ์ อุดหนุนสินค้าเราไปหลายเครื่อง ทุกเครื่องสามารถช่วยให้งานเสร็จง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น

3D Printer : FullScale Max400, MiiCraft Plus

3D Scanner : EinScan Pro, HP 3D Scanner

คุณปราโมท_170717_0004

คุณปราโมท_170717_0003

คุณปราโมท_170717_0009

คุณปราโมท_170717_0006

คุณปราโมท_170717_0007

คุณปราโมท_170717_0011

คุณปราโมท_170717_0013

คุณปราโมท_170717_0014

คุณปราโมท_170717_0002

3D Scan เจ้าพ่อเสือ เพื่องานพิมพ์ 3มิติ

3D Scan เจ้าพ่อเสือ เพื่องานพิมพ์ 3มิติ

งานสแกน 3มิติ ช่วยลดขั้นตอนในการสร้างโมเดล 3มิติ จากตัวอย่างเป็นการสแกนองค์เจ้าพ่อเสือ ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ 3มิติ สามารถนำไปใช้ต่อได้เลย ตัวอย่างที่เห็นเราพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์สามมิติเลยไม่ได้แต่ง ตัวเล็กพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ระบบ DLP 3D Printer — เครื่อง Flashforge Hunter และอีกตัวเป็นระบบเส้นพลาสติก FDM — เครื่อง Flashforge Guider2

3D Scanner by : HP 3D Scanner Pro S3 (15 mins Scan / 22 shots)
3D Printer DLP by : Flashforge Hunter (25 microns / Einvisiontec Ceramic Resin)
3D Printer FDM by : Flashforge Guider2 (150 micron / ABS Filament)

d2c15a3c-26a8-4275-b092-bd5726efc712

2017-04-04_12-03-58

2017-04-04_12-03-32

2017-04-04_12-01-27

2017-04-04_12-01-12

2017-04-04_12-01-02

2017-04-04_12-00-49

S__4014084

S__4014089

[update] Review : David Pro5 software ใหม่ของ SLS3 แถมกันจุใจ

[update] Review : David Pro5 software ใหม่ของ SLS3 แถมกันจุใจ

David Pro5

หากยังจำกันได้เราเคย Review เครื่อง David SLS3 ไปก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะถูกซื้อไปโดย HP Inc. คราวนี้หลังจากเป็นมาเป็น HP ภายใต้ชื่อใหม่ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3
คำถามคือ เปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่า? ตอบได้เลยว่าไม่ครับ แม้ว่าตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด-หน้าตาก็ยังเหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ Software ครับเปลียนจาก David Pro4 เป็น David Pro5 ซึ่งมีลูกเล่นมากมาย ส่วนตัวผมว่าเจ๋งมากกับการ update ใหม่คราวนี้
ปล. บางฟังก์ชั่นไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้มีประโยชน์มาก เป็นการชี้โพรงให้กระรอก ลองดูในช่วง Measure and compare ดูนะครับ

Function ที่เพิ่มเข้ามา


New Scan Pattern more accuracy
มีการเพิ่ม Pattern ในการสแกนใหม่เข้ามา จากเมื่อก่อนเวลาสแกนจะฉายแสงเป็นแถบเล็กแถบน้อย คราวนี้รูปแบบของการฉายแสงไปที่ชิ้นงานมีหลากหลายมากขึ้น (หลายๆท่านยังไม่เคยใช้อาจจะไม่เห็นภาพ เอาเป็นว่า HP อ้างว่าทำให้การสแกนมีความแม่นยำมากขึ้น)


Sequence Scan
แต่ก่อนใน David Pro4 ขั้นตอนในการสแกนเป็นการสแกนหนึ่งช็อต Software จะต่อช็อตดังกล่าวกับช็อตก่อนหน้า แล้วจึงค่อยสามารถสแกนช็อตต่อมา แล้ว Software จะต่อกับช็อตก่อนหน้าอีก พูดง่ายๆคือสแกนแล้ว Software จะต่อผิวให้เองในทุกๆครั้ง

Diagram David Pro4 จะเป็นอย่างงี้ครับ
สแกนช็อตที่ 1>> Software ต่อ >> สแกนช็อตที่ 2>> Software ต่อกับอันก่อนหน้า >>…>> สแกนช็อตที่ N >> Software ต่อครั้งที่ N

แต่ใน Software ตัวใหม่นั้นจะสแกนที่เดียวหลายช็อตแล้วกด run ให้ Software ต่อผิวงานสแกนทีเดียวเลย วิธีการดังกล่างคล่องตัวและใช้เวลาในการสแกนลดลงเป็นอย่างมาก

Diagram David Pro5 จะเป็นอย่างงี้ครับ
สแกนช็อตที่ 1>> สแกนช็อตที่ 2 >> สแกนช็อตที่ 3>>…>> สแกนช็อตที่ N >> Software ต่อพื้นผิวทั้ง N ช็อต


Measure function (A-B Distance)
บอกระยะจากจุดAไปจุดB บนผิวงานสแกนได้ ใช้งานง่ายๆคือคลิ๊กจุดที่เราต้องการวัดสองจุดบนชิ้นงานที่เราสแกน Software จะแจ้งระยะในหล่อนมิลลิเมตรทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หรือละเอียดในหน่วย 10Micorn)
ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์มากๆ กรณีที่ต้องการ inspection หรือ หาระยะที่สามารถหาได้ด้วยวิธีปกติได้ ธรรมดาฟังก์ชั่นนี้ใน Software ที่ขายอยู่ในท้องตลาดราคาหลายแสน
Note : ฟังก์ชั่นนี้ไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้ หุๆ สบายเลยหลายๆท่านในนี้ (License ล็อคไว้แค่ไม่ใช้ Save เท่านั้น อย่างอื่นใช้ได้หมด **ณ version ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ v5.0.5)

จากรูปจะเห็นว่า Software สามารถหาระยะระหว่างสองจุดได้ เพียงแค่คลิ๊กที่จุด 2 จุด
จากรูปจะเห็นว่า Software สามารถหาระยะระหว่างสองจุดได้ เพียงแค่คลิ๊กที่จุด 2 จุด

Compare fucntion (Comparison)
เป็นการเปลี่ยนเทียบไฟล์ 3มิติ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อกดฟังก์ชั่นนี้แล้วจะแสดงส่วนที่ต่างกันอยู่ในหน่วยมิลลิเมตร และ % อยู่อีกทั่งยังแสดงแถบสีอีกด้วย ธรรมดาฟังก์ชั่นนี้จะอยู่ใน Software reverse enigeer หรือ 3D Inspection ซึ่งราคาเกือบล้าน เอามาให้เราได้ใช้เกินคุ้ม
หลายคนถามแล้วเอาไว้ทำอะไร :
– กรณีการสร้าง Mold ทรายไว้หล่อโลหะ เมื่อผลิตจริงออกมาอยากเชคว่าเมื่อหล่อออกมาผิดพลาดจากการออกแบบไฟล์ CAD ขนาดไหนเพื่อไปปรับปรุงการผลิตให้ผิดพลาดน้อยกว่านี้ การวิเคราะห์นี้จะทำโดยการนำไฟล์ต้นฉบับที่ออกแบบไฟล์ CAD มาเปรียบเทียบ กับไฟล์สแกนของวัตถุที่ผลิตออกมาจริง เราทั้งสองไฟล์มาเปรียบเทียบกันว่าส่วนไหนมีความคลาดเคลื่อนสูง(Tolerance) เพื่อไปปรับปรุงกันต่อไป
– กรณีทางการแพทย์-ทันตแพทย์ เช่นสแกนฟันคนไข้ ครั้งแรกยังไม่กรอฟัน ครั้งที่สองกรอฟันแล้ว เอาไฟล์ทั้งสองมาเทียบกันว่าเนื้อฟันส่วนไหนหายไป หายไปมากเท่าใด
Note : ฟังก์ชั่นนี้ไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้ หุๆ สบายเลยหลายๆท่านในนี้ (License ล็อคไว้แค่ไม่ใช้ Save เท่านั้น อย่างอื่นใช้ได้หมด **ณ version ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ v5.0.5)

จากรูป จะเห็นว่า Software จะแสดงแถบสีเปรียบเทียบไฟล์ 3มิติ สองไฟล์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งหากคลิ๊กที่จุดใดๆ ก็จะแสดงค่าความแตกต่างในหน่อย มม.
จากรูป จะเห็นว่า Software จะแสดงแถบสีเปรียบเทียบไฟล์ 3มิติ สองไฟล์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งหากคลิ๊กที่จุดใดๆ ก็จะแสดงค่าความแตกต่างในหน่อย มม.

ฟังก์ชั่นลดทอน Polygon
ที่ทำมาได้ดีมาก ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ายิ่งเครื่องสแกนดีๆไฟล์ที่ได้จะใหญ่มาก ยกตัวอย่างไฟล์ที่ได้จากการสแกน David SLS3 8ช็อตต่อกันมีขนาดถึง 200-300MB ซึ่งการนำไปใช้จริงใช้ไฟล์แค่ 20MB ก็เกินพอแล้ว ฟังก์ชั่นในการลดทอนไฟล์นั้นทำออกมาได้ดีมาก มี Software หลายตัวที่สามารถลดทอน Mesh ได้แต่เมื่อลดความสวยหรือความคมของงานก็ลดตามด้วย แต่ตัวนี้ยังคงสภาพความคมของงานอยู่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลย แนะนำครับ

ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนเลย SLS3 ภายใต้ HP นั้นคุ้มค่ามาก โดยทาง Print3Dd ขายในราคาเท่าเดิม แต่ได้ Software เป็น David Pro5
Product : DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

สแกนสามมิติ กินรี ด้วย David SLS-3 เปลี่ยนรูปปั้นเป็นไฟล์ 3D

สแกนสามมิติ กินรี ด้วย David SLS-3 เปลี่ยนรูปปั้นเป็นไฟล์ 3D

สวัสดีครับ ทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ อาศัยอยู่บนโลก คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งรอบๆข้างเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็น3มิติทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ ที่อยู่อาศัย ของใช้รอบๆตัวเราทั้งหลายก็เป็น3มิติ แล้ว3มิติมันดียังไง ดีตรงที่ออกมาในรูปทรงวัตถุเสมือนจริง สามารถสัมผัสได้ มีความกว้าง ยาว สูง ต่ำ หนา บาง มีบรรยากาศล้อมรอบ ซึ่งต่างจากการออกแบบโดยใช้แผ่นกระดาษหรือที่เรียกว่า “ งานออกแบบ 2 มิติ” ที่ไม่สามารถมองมิติได้ลึกเท่ากับ 3D แต่มองเห็นได้เพียงแนวระนาบ

 

วันนี้ผมเลยมาแนะนำเครื่องสแกน3มิติ David SLS-3 เพื่อเก็บชิ้นงาน3มิติ  

เครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ คุณภาพสูงจากเยอรมัน ระบบการทำงานแบบ Structured-light-technology สามารถสแกนคลอบคลุมได้ต้องแต่ขนาดเล็ก จนได้รถทั้งคัน เวลาในการ Scan ประมาณ 2 วินาที/shot มีระบบต่อโมเดลสามมิติให้เอง มาพร้อมกับ software DAVID PRO (มาในรูปแบบ USB) งานมีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง โดยผิดพลาดอยู่ที่ 0.05% ของชิ้นงาน (หรือ 0.05mm)

SLS-3-Cover-500x500

 

ผมลองนำ กินรีมาลองสแกนดูแต่ตัวชิ้นงานเป็นสีทองเงา ผมเลยเอาสเปร์แป้งพ้นเก็บความเงาแล้วจึงนำมาสแกน พอสแกนเก็บงานแล้วจะนำไป river ต่อหรือจะนำไฟล์ดิบที่ได้ไปพิมพ์ต่อในเครื่องพิมพ์3มิติก็ได้ครับ
S__1277958

S__1277959

S__1277960

2016-07-28_14-03-25

2016-07-28_14-04-02

2016-07-28_14-04-27

งานสแกน 3D แบบ HD แล้วพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

งานสแกน 3D แบบ HD แล้วพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

 

สวัสดีครับวันนี้ทางเราก็ได้ นำงานไม้แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมมาสแกน ผมได้ใช้ เครื่องสแกน David SLS-3 สแกนชิ้นงานจนได้ไฟล์งานเป็น STL แล้ว ก็ได้นำไฟล์ที่ได้เข้าโปรแกรม Flashprint แล้วตัดงานเป็นชิ้นส่วน2ชิ้นแล้วพิมพ์ที่ละส่วนด้วยเครื่อง Flashforge Creator Pro 2016 ตั้งค่าต่างๆ ใส่supportscแบบTreelike  ใช้พลาสติกABSในการพิมพ์ ความละเอียดอยู่ที่ 0.20mm. ใช้เวลารวมแล้ว14ช.มครับ ดังในภาพ

นอกจากนี้หากมีเครื่อง CNC ก็สามารถนำไฟล์นี้ไปกัดเป็นชิ้นงาน บางที่ไปทำขนาดสูง 2-3 เมตรก็มี ไม่ต้องต้องไปจ้างช่างปั้น สแกนแล้วมาขยายชิ้นงานในคอม

 

13840639_1047167852005212_1219075250_o
13835607_1047170905338240_714136464_o

 

S__1081347

 

S__1081346

 

สแกนมอเตอร์ ด้วยเครื่อง David SLS

สแกนมอเตอร์ ด้วยเครื่อง David SLS

David Motor
คราวนี้เรามาดูผลงานเพื่องาน Reverse Engineer ของเครื่อง David SLS3 กับบ้าง เราสแกนมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อนำไปทำเป็น File CAD เพื่อไปกัดเป็น CNC ต่อไป จะเห็นได้ว่างานละเอียดเห็นตัวหนังสือ

งานนี้ในเวลาในการสแกนทั้งหมด 15 นาที โดยโหมดต่อภาพเองอัตโนมัติ

David Motor

โชว์งานสแกน จาก David SLS3 ภาค2

โชว์งานสแกน จาก David SLS3 ภาค2

จากภาคที่แล้ว โชว์งานสแกน จาก David SLS3 เรามาต่อกันภาคสองนะครับ

ต้นแบบที่หนึ่ง เป็นรูปนูนต่ำสแกนทั้งหมด 4 Shot ใช้เวลาในการสแกน 5 นาที ใช้โหมดต่อผิวเองอัตโนมัติ
David Scan

ต้นแบบที่สอง เป็นรูปแกะสลักไม้สแกนทั้งหมด 18 shot ใช้เวลาในการสแกน 25 นาที ใช้โหมดต่อผิวเองอัตโนมัติ

Untitled-1

Untitled-5

สแกนฟัน เพื่องานทันตกรรม

สแกนฟัน เพื่องานทันตกรรม

2016-03-12_13-03-57
มาดูงานสแกนเพื่องานทันตกรรม เพื่อนำไปทำต่อใน Dental-CAD พวกทำครอบฟัน สะพานฟัน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ทันตกรรมประดิษฐ์
จากที่เราเห็นผลงานเดรื่อง David SLS ในการสแกน Reverse Engineer งานรูปปั้น มาคราวนี้มาดูความสามารถเครื่องที่ครอบคลุมงานทันตกรรมด้วย (เครื่อง David มีขายส่วน Auto Turntable ด้วย โดยแค่วางชิ้นงานลงบนฐาน กดสแกนปุ่นเดียว ไฟล์3มิติของฟันเลย)

น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ทำงานด้านทันตกรรมนะครับ เนื่องจากเครื่อง David SLS3 สามารถทำงานได้หลากหลายไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องเฉพาะเจาะจงเหมือน Dental Scan ที่ราคาจัดว่าสูงหลายเจ้าราคาเป็นหลักล้าน และทำงานได้เฉพาะงานสแกนฟัน

DavidSLS Teeth

DavidSLS Teeth2

เมื่อได้ไฟล์แล้วสามารถมาทำต่อด้วย Dental Cad เช่น ExoCad สามารถนำไฟล์ออกมาพิมพ์ด้วยเครื่อง SLA/DLP 3D Printer อีกที

Dental2

Dental1

10086

โชว์งานสแกน จาก David SLS3

โชว์งานสแกน จาก David SLS3

เรามาชมผลงานจากเครื่อง David SLS-3 กันเพิ่มเติมนะครับ คราวนี้มาเพิ่มกันในส่วนของงานสแกนรูปปั้น องค์พระ และงานแกะสลักไม้ งานออกมาคุณภาพสูง-สูงมาก ขึ้นอยู่ว่าต้องการให้ละเอียดขนาดไหน (ความละเอียดกลางๆไฟล์ใหญ่ประมาณ 400Mb หากเลือกสูงมากๆไฟล์จะอยู่หลาย Gb)
งานสแกนที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆต่อไป เช่น เครื่อง 3D Printer, CNC Router กัดโฟม, เครื่อง RP หรือ DLP Printer เพื่อนำไปทำเป็นพระเครื่ององค์เล็กๆ

สแกน 3มิติ
ของจริง vs ไฟล์เมือสแกน

สมมติเรามีช่างปั่นขี้ผึ้ง หรือ มีต้นแบบอยู่แล้ว มีความสูงซัก 50cm แล้วอยากทำองค์พระให้มีหลายขนาด เช่น พระเครื่องสูง 2.5cm (ใช้เครื่อง DLP Printer พิมพ์), องค์พระสูง 10-30cm(ใช้เครื่อง FDM Printer) , องค์พระสูง 2เมตร (ใช้ CNC Router กัดโฟม) เราไม่จำเป็นต้องจ้างให้ช่างทำหรือปั่นหลายขนาดเราทำขนาดเดียวแล้ว Scan เมื่อได้ไฟล์ก็นำไปหดหรือขยาย เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการต่อไป

ต้นแบบใน โพสนี้จะมีตัวอย่างชิ้นงานอยู่ทั้งหมด 3 ชิ้น เป็นขี้ผึ้ง2 และ แกะสลักด้วยไม้1
ต้นแบบที่หนึ่ง ใช้เวลาในการสแกน 14 นาที ทั้งหมด 16 shot ใช้โหมดต่อพื้นผิวอัตโนมัติ
Untitled-1
Untitled3
David SLS Mong1

ต้นแบบที่สองใช้เวลาในการสแกน 17 นาที ทั้งหมด 18 shot ใช้โหมดต่อพื้นผิวอัตโนมัติ
Untitled-3

Untitled-4

Untitled-2