XP Finder ไฟล์พิมพ์ทดสอบยอดนิยมสำหรับเครื่องพิมพ์เรซิ่นกับ 10 ความลับที่น่าสนใจที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อน

XP Finder ไฟล์พิมพ์ทดสอบยอดนิยมสำหรับเครื่องพิมพ์เรซิ่นกับ 10 ความลับที่น่าสนใจที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อน

โมเดลทดสอบในการพิมพ์ 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์เรซิ่นคืออะไร?

โมเดลทดสอบในการพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์เรซิ่น หรือ 3D Printer SLA คือโมเดลที่ใช้ในการทดสอบความสามารถของ 3D Printer SLA  โดยมักจะเป็นโมเดลที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมากกว่าโมเดลทั่วไป เพื่อทดสอบความสามารถในการพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

 • การพิมพ์งาน 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์เรซิ่น

การพิมพ์งาน 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์เรซิ่นมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบในการเตรียมตัวก่อนเริ่มพิมพ์ เราต้องเข้าใจเครื่องพิมพ์ คุณลักษณะของเรซิ่น และวิธีการทำงานของทั้งสองอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • ความสำคัญของการทดสอบ

การพิมพ์โมเดลทดสอบก่อนพิมพ์โมเดลจริงจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราปรับปรุงและปรับแต่งโมเดลของเราให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะพิมพ์ในขนาดที่ใหญ่กว่า

 • การเตรียมตัวก่อนพิมพ์

ก่อนที่จะพิมพ์โมเดล เราควรเตรียมตัวให้พร้อม รวมถึงการตรวจสอบและปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจกับคู่มือของเครื่องพิมพ์เรซิ่น และเลือกโมเดลแรกได้แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ควรทำคือการพิมพ์โมเดลทดสอบ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจลักษณะและความสามารถของเรซิ่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสังเกตลักษณะโครงสร้างต่างๆ ของเรซินและเครื่องพิมพ์ เมื่อเข้าใจแล้วเราจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จในการพิมพ์และหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองเรซินกับโมเดลที่ล้มเหลว ดังนั้น อย่าละเลยขั้นตอนนี้เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการพิมพ์งาน 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์เรซิ่นให้สำเร็จได้

ในบทความนี้เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ XP Finder ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบการพิมพ์ 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์เรซิ่นที่ออกแบบโดย Phrozen เพื่อช่วยในการตรวจสอบค่าแสงเรซินและการตั้งค่าพารามิเตอร์ โดย XP Finder เป็นโมเดลทดสอบการพิมพ์ 3 มิติที่มีประสิทธิภาพสูงในการเริ่มต้นการพิมพ์ 3 มิติ โดยสามารถพิมพ์งานภายในเวลาไม่ถึง 30 นาทีด้วยการใช้เรซิ่นที่น้อยมาก

เราสามารถดาวน์โหลด XP Finder ได้ฟรีบนเว็บไซต์หรือ PIXUP ของ Phrozen จากนั้นรันโปรแกรมและเลือกเครื่องพิมพ์และเรซิ่นที่เราใช้ หลังจากนั้นทำการสไลซ์ไฟล์โมเดลและเริ่มต้นการพิมพ์

การตีความ XP Finder (หรือ Exposure Finder) เป็นโมเดลการทดสอบที่ใช้ในการประเมินการพิมพ์ 3 มิติ โดยมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันอยู่ 10 ส่วน โดยจุดประสงค์ของ XP Finder คือการช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการตั้งค่าการฉายแสงและประสิทธิภาพของพื้นผิวที่แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับแต่งระดับเรซิ่น

ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นบทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแต่ละส่วนของ XP Finder และสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากส่วนประกอบเหล่านั้น

 1. Better Than You Envisioned
 2. โครงสร้างแบบเสา
 3. ความชันแบบวงกลม
 4. แผงด้านข้าง
 5. เส้นกรอบ
 6. โลโก้ Phrozen
 7. พื้นผิวของเนื้อผ้า
 8. พื้นผิวของอาวุธ
 9. พื้นผิวของสัตว์เลื้อยคลาน
 10. พื้นผิวของเครื่องประดับ

1. “Better Than You Envisioned”
เริ่มจากข้อความด้านล่างกันก่อน เราจะเห็นว่าตัวอักษรแต่ละตัวควรพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการเว้นวรรคสม่ำเสมอ ให้สังเกตตัวอักษร “i” ในคำว่า Envisioned หากจุดกับเส้นของตัวอักษร “i” อยู่ชิดกันมากเกินไป แสดงว่าฉายแสงนานเกินไป ในทางกลับกัน หากบางส่วนของข้อความขาดหายไปแสดงว่าฉายแสงน้อยเกินไป

 

2. โครงสร้างแบบเสา
เสาที่ยื่นออกมา ควรให้มีทั้งหมด 13 เสา โดยมีระยะห่างระหว่างเสาที่สม่ำเสมอกัน หากเสาดูใหญ่ขึ้นและมีช่องว่างที่ไม่สม่ำเสมอกัน บ่งบอกได้ว่า XP Finder ได้รับการฉายแสงนานเกินไป ในทางกลับกันหากเสาบางส่วนหายไปหรือยื่นออกมาไม่เพียงพอ แสดงว่าได้รับการฉายแสงน้อยเกินไป

 

3. ความชันแบบวงกลม
ความชันแบบวงกลมเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิมพ์ด้วย 3D Printer SLA  ซึ่งจะส่งผลต่อการตั้งค่าความสูงของเลเยอร์ที่ใช้ในการพิมพ์ การตั้งค่าความสูงของเลเยอร์มีผลต่อรายละเอียดของชิ้นงานที่พิมพ์ออกมา ถ้าคุณต้องการรายละเอียดที่ดีขึ้นในชิ้นงานของคุณ คุณควรลดความสูงของเลเยอร์ แต่นั่นอาจทำให้เวลาในการพิมพ์เพิ่มขึ้นด้วย

การเพิ่มความสูงของเลเยอร์จะช่วยลดเวลาในการพิมพ์ แต่จะทำให้รายละเอียดของชิ้นงานลดลงด้วย ดังนั้นคุณควรพิจารณาว่าความสูงของเลเยอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณคือเท่าใด หากคุณต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น คุณควรเพิ่มความสูงของเลเยอร์ แต่หากคุณต้องการลดเวลาในการพิมพ์ คุณควรลดความสูงของเลเยอร์

การตั้งค่าความชันแบบวงกลมให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการพิมพ์งานบน 3D Printer SLA   Phrozen เพราะมันมีผลต่อประสิทธิภาพของการตั้งค่าความสูงของเลเยอร์ที่ใช้ในการพิมพ์ การตั้งค่าความสูงของเลเยอร์มีผลต่อรายละเอียดของชิ้นงานที่พิมพ์ออกมา ถ้าคุณต้องการรายละเอียดที่ดีขึ้นในชิ้นงานของคุณ คุณควรลดความสูงของเลเยอร์ แต่นั่นอาจทำให้เวลาในการพิมพ์เพิ่มขึ้นด้วย

 

4. แผงด้านข้าง
แผงด้านข้างมีทั้งหมด 14 แผง หากมีช่องว่างระหว่างแผงที่เท่าๆกันแสดงว่าระยะการฉายแสงเป็นไปอย่างเหมาะสม หากแผงติดกันมากเกินไปแสดงว่าระยะการฉายแสงนานเกินไป แต่ถ้ามีแผงบางส่วนหายไปแสดงว่าระยะการฉายแสงน้อยเกินไป

 

5. เส้นกรอบ
เส้นกรอบที่อยู่รอบโมเดลทดสอบ ให้สังเกตด้านซ้ายและด้านขวาของ XP Finder และตรวจสอบว่ามีเส้นที่ชัดเจนหรือไม่ หากพบว่าเส้นหายไปแสดงว่าระยะเวลาฉายแสงน้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม หากพบว่ากระดานทั้งสามที่อยู่ชิดติดกัน แสดงว่าระยะเวลาฉายแสงนานเกินไป ควรปรับแสงให้เหมาะสมก่อนดำเนินการขั้นต่อไป

 

6. โลโก้ Phrozen
โลโก้ Phrozen ที่ปรากฏบน XP Finder เมื่อได้รับการฉายแสงที่เหมาะสมจะมีเส้นที่ค่อนข้างหนาและมีรูตรงกลางชัดเจน ทำให้โลโก้ดูมีความหนาแน่น แต่ถ้าเส้นดูบางและมีพื้นที่ว่างใหญ่ตรงกลาง นั้นหมายความว่าไม่ได้รับได้รับการฉายแสงที่ไม่มากพอ ในทางกลับกัน ถ้าได้รับการฉายแสงนานเกินไป เส้นจะผสานกันและปิดรูตรงกลาง

 

7. พื้นผิวของเนื้อผ้า
ใน XP Finder, มุมซ้ายบนจะแสดงการจำลองพื้นผิวของผ้าและลักษณะที่แท้จริงของคุณภาพผ้าที่คุณเลือกใช้ในพารามิเตอร์เฉพาะของคุณ โดยใช้เรซินเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สมจริง

 

8.  พื้นผิวของอาวุธ
ที่มุมขวาบน ตารางที่มีรายละเอียดสูงจะแสดงการจำลองพื้นผิวของอาวุธ เช่น กระบอกปืนใหญ่หรือด้ามปืน ในการสร้างรายละเอียดของพื้นผิวอาวุธ จะใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D) เพื่อให้สามารถสร้างรูปร่างและลักษณะของอาวุธได้อย่างเหมือนจริง โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลอง ซึ่งสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ ได้ตามความต้องการ

เมื่อได้รับรูปแบบพื้นผิวของอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว จะสามารถนำมาใช้ในการผลิตอาวุธจริงได้ โดยใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อสร้างส่วนประกอบของอาวุธตามรูปแบบที่ได้รับ ซึ่งอาจเป็นการใช้เครื่องจักรหรือการใช้มืออาชีพในการตัดเย็บ และประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

การสร้างพื้นผิวของอาวุธที่มีรายละเอียดสูงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอาวุธที่มีความสมจริง และความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและการฝึกฝนในการใช้อาวุธ หรือในการสร้างสื่อสารทางภาพ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจสามารถเข้าใจและรู้ความสำคัญของอาวุธได้อย่างชัดเจน

 

9. พื้นผิวของสัตว์เลื้อยคลาน
ในมุมซ้ายล่างของภาพนี้ คุณจะพบกับลักษณะพิเศษของผิวหนังที่สัตว์เลื้อยคลานมีอยู่ ผิวหนังเหล่านี้มักจะเป็นรูปร่างของตารางที่ยื่นออกมาเล็กน้อย และมีลักษณะที่คล้ายกับสัตว์ประหลาดหรือมังกรในนิยายแฟนตาซี

 

10. พื้นผิวของเครื่องประดับ
ในมุมขวาล่างของ XP Finder จะแสดงรายละเอียดที่จำลองพื้นผิวของเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ และอื่นๆ เครื่องพิมพ์เรซิ่นที่นิยมใช้ในการพิมพ์งานด้าน Jewelry จะเป็นเครื่องขนาดเล็กอย่าง Phrozen Sonic Mini 8Ks เนื่องจากค่าความหนาแน่นพิกเซล (PPI) ที่สูงและราคาที่ย่อมเยา ควบคู่ไปกับ Phrozen Castable Resins ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการหล่อจิวเวลรี่ เพื่อทำแม่พิมพ์ และอัดก้อนยาง สำหรับโปรเซสงานต่อไป

ก่อนที่เราจะพิมพ์แบบจำลอง ควรตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งเพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบให้แน่ใจว่า XP Finder ถูกพิมพ์ออกมาได้อย่างสวยงามก่อนที่จะพิมพ์โมเดลอื่นต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเรซินในการพิมพ์ที่ผิดพลาด นอกจากนี้แนะนำให้เพิ่มเวลาการฉายแสงอย่างน้อย 10% สำหรับโมเดลสำหรับการพิมพ์งานจริง และสูงสุด 20% สำหรับโมเดลที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 ซม. เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลจะติดเข้ากับฐานพิมพ์ได้ดี