นักศึกษาคณะวิศวกรรมสร้างโดรนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมสร้างโดรนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทุกวันนี้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติเข้ามาเติมเต็มจินตนาการของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

engineering-student-develops-low-cost-3d-printed-crop-monitoring-drone-family-farm-1

นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของนักศึกษาคณะวิศวกรรม เธอชื่อ Quesney Nevarez  อายุ 22 ปี ได้นำเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเธอในการทำการเกษตร โดยใช้โดรนในการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตในฟาร์ม

engineering-student-develops-low-cost-3d-printed-crop-monitoring-drone-family-farm-00002

ครอบครัวของ Nevarez  ทำอาชีพเกษตรกรและมีฐานะยากจน เธอจึงคิดสร้างโดรนมาใช้ในการตรวจสอบและติตตามผลผลิตในฟาร์มของเธอเอง เพราะโดรนที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้นมีราคาที่สูงเกินไป engineering-student-develops-low-cost-3d-printed-crop-monitoring-drone-family-farm-00005

วิธีการคือใช้โดรนถ่ายภาพทางอากาศแต่ใช้วิธีการถ่ายแบบอินฟาเรด เพื่อใช้ตรวจสอบว่าพืชได้รับแสงแดดเพียงพอหรือไม่และสามารถตรวจสอบได้ถึงการสังเคราะห์แสงของพืชอีกด้วย  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลผลิต

engineering-student-develops-low-cost-3d-printed-crop-monitoring-drone-family-farm-00004

Nevarez กล่าวว่า “ตอนนี้เรากำลังจะสร้างโดรนโดยให้มีต้นทุนต่ำที่สุด สิ่งนี่จะมาช่วยเกษตรกรที่มีฐานะยากจน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลผลิต”

engineering-student-develops-low-cost-3d-printed-crop-monitoring-drone-family-farm-00003