fbpx

การออกแบบกล่องใส่บอร์ดทดลอง Arduino UNO R3. Part 2 การออกแบบ 3D Model

การออกแบบกล่องใส่บอร์ดทดลอง Arduino UNO R3. Part 2 การออกแบบ 3D Model

        บทความนี้จะเป็นบนความต่อจาก Part.1 ที่จะกล่าวในเรื่องของการวัดขนาดและการออกแบบ 2D ที่ได้อธิบายการวัดขนาดของอุปกรณ์ที่จะนำมาออกแบบชิ้นงาน และทำการเขียนแบบลงในกระดาษหรือโปรแกรมต่างๆ แบบ 2D  ถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Part.1 การวัดขนาดการออกแบบ 2D ส่วนในบทความนี้จะเป็นการออกแบบ 3D  ที่จะยึดหลักการออกแบบใน Part ที่ 1 เป็นหลัก การออกแบบ 3D นั้นจะเป็นยังไงจะได้ตามแบบที่ได้ร่างไว้รึเปล่ามาติดตามกันครับ โปรแกรมที่ได้เลือกใช้จะเป็น Autodesk Fusion 360 ที่เหมาะกับการออกแบบ Model 3D ต่างๆ สามารถรับชมวีดีโอการขั้นตอนการออกแบบได้จากด้านล่างนี้ (การปั้นแบบ 3D แบบเบื้องต้น)

        ซึ่งจากการออกแบบกล่องเพื่อที่จะใส่บอร์ดทดลอง Arduino และ Breadboard ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายจะเป็นช่องที่มีไว้ใส่บอร์ด Arduino ส่วนช่องเล็กๆ ด้านข้างเอาไว้ใส่สายไฟเมื่อทำการต่อออกมาจากบอร์ด Arduino เช่น ไฟขั้ว +, ไฟขั้ว – ในทางด้านขวาจะมีไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ, Module sensor  เป็นต้น และในส่วนสุดท้ายด้านบนจะมีช่องที่ไว้ใส่ Breadboard (ส่วนฝาปิด) ภาพที่ 2 จะเห็นว่าทางด้านหน้านั้นจะมีตัวล็อค 2 ตำแหน่งที่จะมีไว้ล็อคให้กล่องด้านบน (ฝาปิด) กับตัวกล่องด้านล่าง ไม่แยกออกจากันและง่ายต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

 

1

ภาพที่ 1

2

ภาพที่ 2

3

ภาพที่ 3

4

ภาพที่ 4

        และด้านบนของฝาปิดจะมีการออกแบบให้มีโลโก้ของทางบริษัท Print 3DD ติดไว้เพื่อเพิ่มความสวยงาม หรืออาจจะตืดชื่อ ลำดับกล่อง เปป็นต้น การเปิดปิดของฝาด้านบนจะสามารถทำองศาในการเปิดได้ 180 องศา ทำให้เมื่อเปิดมาใช้งานสามารถวางไว้บนพื้นที่ราบได้ตามระนาบของพื้นหรือโต๊ะได้เลย ซึ่งทำให้สะดวกสบายต่อการใช้งานทั้งการเสียบสายไฟ, เสียบบอร์ด Module Sensor ต่างๆ เป็นต้น ภาพการปิดกล่องสามารถดูได้จากภาพที่ 5-7

 

5

ภาพที่ 5

6

ภาพที่ 6

7

ภาพที่ 7

        ในบทความต่อไป Part ที่ 3 เราจะมาพูดถึงการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ 3D โดยจะบอกถึงการตั้งค่าต่างๆ ก่อนการพิมพ์ (ขั้นตอนการสร้างไฟล์งานก่อนการสั่งพิมพ์)  พร้อมทั้งการเลือกจัดวางตำแหน่งของชิ้นงาน เพื่อให้ง่ายต่อการพิพ์ และลดเลลาในการพิมพ์ชิ้นงานได้