EinStar Handle Lock ไฟล์ฟรี ดาวน์โหลดได้เลยจาก Thingiverse

EinStar Handle Lock ไฟล์ฟรี ดาวน์โหลดได้เลยจาก Thingiverse

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ 3DD Digital Fabrication มาแชร์ไฟล์ 3D ดีดี ในเว๊บไซต์ของ Thingiverse สำหรับผู้ที่มี 3D Scanner รุ่น EinStar กันครับ เนื่องจากว่า EinStar เป็นเครื่อง 3D Scanner ที่จับค่อนข้างยากและไม่ค่อยจะถนัดมืออยู่แล้ว จึงมีผู้ออกแบบไฟล์งาน 3D สำหรับมือจับเครื่อง 3D Scanner รุ่นนี้มาแชร์ กันครับ เครดิต J JCHACON ผู้ออกแบบไฟล์งานนี้ เมื่อเราได้เห็นไฟล์นี้แล้วทางเราเลยนำผลงานดีดีอันนี้มาแชร์ให้สำหรับผู้ที่มี 3D Scanner รุ่นนี้กันครับและในวันนี้ทางเรา 3DD ได้ใช้เครื่อง FDM 3D Printer รุ่น Adventurer 5M Pro ในการพิมพ์งานนี้ด้วยวัสดุ ABS ต้องการความทนทานและเหนียวเพื่อการใช้งานแบบระยะยาว เรามาเริ่มกันเลยครับ

www.thingiverse.com
  • โมเดลต้นแบบที่พิมพ์สำเร็จแล้วของเจ้าของไฟล์งาน
Demo : EinStar Handle Lock
  • นำเข้าไฟล์ 3D เข้าโปรแกรม FlashPrint เพื่อตั้งค่าก่อนพิมพ์งานนี้การวางงานจะวางงานแนวนี้เพื่อหลีกเลี่ยง Support จำนวนมากที่จะเกิดขึ้น
Slice Files : FlashPrint : EinStar Handle Lock
  • ตั้งค่า Auto Support สำหรับชิ้นงานเพื่อป้องกันการล้มของชิ้นงานนางส่วน
Slice Files : FlashPrint : EinStar Handle Lock
  • Slice To File ตรวจสอบต้นทุนวัสดุและเวลาในการพิมพ์งานชิ้นงานได้จาก Dashboard ของโปรแกรม FlashPrint
Slice Files : FlashPrint : EinStar Handle Lock
FlashForge Adventurer 5M Pro : EinStar Handle Lock

  • ชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
3DD : EinStar Handle Lock

 

 

3DD : EinStar Handle Lock