เทพเจ้าแห่งทรัพย์สิน”ไฉ่ซิงเอี๊ย” ด้วย 3D Printer

เทพเจ้าแห่งทรัพย์สิน”ไฉ่ซิงเอี๊ย” ด้วย 3D Printer

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ จากบทความ “เทพเจ้าแห่งทรัพย์สิน”ไฉ่ซิงเอี๊ย” ด้วย 3D Scanner” เราได้สแกน องค์ไฉ่ซิงเอี๊ย ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ รุ่น Pro HD แล้วนั้น ทำให้เราได้ไฟล์ 3 มิติออกมา

ซึ่งไฟล์ 3 มิติ เราสามารถนำมาใช้งานต่อได้หลากหลายแบบตามความต้องการ และความเหมาะสมของงานได้เลย วันนี้ทาง 3DD จะนำไฟล์ 3 มิติ ที่ได้นั้นมาปริ้น องค์ไฉ่ซิงเอี๊ย ขึ้นมาด้วย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

แต่ก่อนที่ทางเราจะนำไฟล์ไปปริ้นนั้น ด้วยไฟล์ 3 มิติ ที่เราได้มาอาจจะมีการปิดผิวที่ไม่สม่ำเสมอ และส่วนของงานที่เครื่องสแกนเนอร์3 มิติไม่สามารถสแกนเข้าไปถึงได้นั้น เราจะมาแก้ไฟล์งานด้วยโปรแกรมตกแต่ง

ไฟล์ 3 มิติก่อน วันนี้ที่ใช้ก็คือ โปรแกรม ZBrush 

เมื่อเราได้ไฟล์ 3 มิติที่คมชัดและองค์ประกอบครบแล้ว เราก็นำเข้าโปรแกรมของเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้เลย

โดยเครื่องที่เราจะนำมาปริ้นก็คือ Flashforge Guider 3

ด้วยความที่ปริ้นงานค่อนข้างใหญ่ เวลาที่ใช้ในการปริ้นก็จะนานไปด้วยนะคะ ได้มาแล้วค่าา

หลังจากที่เราได้สแกนไฟล์ 3 มิติ ตกแต่งไฟล์งาน และปริ้นออกมา เราจะสามารถ ย่อ หรือ ขยายไฟล์ 3 มิติจากไฟล์ที่เราสแกนงานได้เลย