Custom รถเก่าให้ง่ายขึ้นด้วย3D Printer

Custom รถเก่าให้ง่ายขึ้นด้วย3D Printer

Ringbrothers อู่รถชื่อดังในสหรัฐฯที่มีชื่อเสียงในด้านการทำรถCusutom โดยการนำรถรุ่นเก่าระดับตำนานหรือรถเก่าๆทั่วมาทำใหม่ให้ใช้งานได้เหมือนรถใหม่ที่ได้ทั้งฟีเจอร์ในการขับขี่และรูปลักษณ์ที่สวยงาม
ความท้าทายหลักของงานนี้คือการสร้างชิ้นส่วนที่มีความเฉพาะตัวและคุณภาพสูงอีกทั้งยังต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ทดสอบและสั่งผลิตต้องมีความสมดุลกัน เพราะการทำชิ้นส่วนแบบCustomนั้นมีต้นทุนที่สูงพอสมควรเลย

การลดช่องว่างระหว่างงานดิจิทัลและงานกายภาพเพื่อเร่งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

การเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของ3D Printerนั้นทำให้งานระยะเวลาในการทำงานระหว่างการออกแบบไปสู่การผลิตนั้นมีความรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังลดต้นทุนได้ดีอีกด้วย

ขั้นตอนการทำงานของพวกเขาคือการออกแบบชิ้นส่วนที่ต้องการขึ้นในคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ทำการสั่งผลิตด้วยCNC เมื่อได้ชิ้นส่วนมาแล้วก็ทำการทดสอบเพื่อใช้งานกับรถจริงก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริงขึ้นมาอีกครั้ง และเมื่อทดสอบผ่านก็สามารถผลิตชิ้นส่วนได้ทันที จะเห็ว่าขั้นตอนการทำงานของพวกเขานั้นอาจจะไม่ได้หลายขั้นตอนมากนักแต่ปัญหาก็คือ เมื่อการทดสอบไม่ผ่านพวกเขาจะต้องสั่งชิ้นงานขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งการสั่งชิ้นงานจากCNCนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรและมีราคาสำหรับการทดสอบที่สูงจึงทำให้การทำงานนี้

การเข้ามาของ3D Printerนั้นทำให้เวลาในขั้นตอนดังกล่าวลดลงอย่างมากอีกทั้งยังทำให้ราคาในการทดสอบลดลงอย่างมหาศาลและยังเพิ่มอิสระในการออกแบบให้กับทีนักพัฒนาอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

3D Printer ระบบ SLA จาก Formlabs นั้นตอบโจทย์ทีมนักพัมนาจากRingbrothers เพราะชิ้นงานที่พิมพ์ออกมานั้นสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีความแม่นยำสูงมากอีกด้วย มีชิ้นงานตัวอย่างที่ทำจากเครื่องFormlabsสามารถดูจากด้านล่างได้เลย

ชุดประกอบของกระจกทำจาก Tough resin


โลโก้Cadillac ที่พิมพ์ด้วย castible Wax จากนั้นนำไปหล่อโลหะและนำมาใช้จริง


ฐานล้อกกระจกจาก Rigid Resin


ด้ามหมุนกระจกจาก Tough Resin

เนื่องด้วยFormlabsมีเรซิ่นให้เลือกได้อย่างมากมายทำให้ตอบโจทย์งานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งงานพิมพ์ออกมานั้นยังสามารถใช้จริงได้เรียกได้ว่าบางชิ้นพิมพ์ออกมาเพื่อทดแทนของเก่าอย่างแท้จริง