ขอบคุณลูกค้า : สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ กับเครื่อง Creator Pro2 สองหัวฉีดอิสระ

ขอบคุณลูกค้า : สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ กับเครื่อง Creator Pro2 สองหัวฉีดอิสระ

Print3DD ขอขอบคุณสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ที่ได้ทำการสั่งซื้อเครื่อง Creator Pro 2

เครื่องพิมพ์ FDM สองหัวฉีดอิสระ เพื่อนำไปทำการศึกษาและพัฒนา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งมอบเครื่องพิมพ์3มิติ Creator Pro2 สองหัวฉีดอิสระ

หลังจากการส่งมอบเครื่องแล้วทางทีมงานได้ทำการติดตั้งและเช็คเครื่องทั้งหมด เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า

เช็คสินค้าทั้งหมดภายในกล่องบรรจุ เพื่อนำส่ง
ติดตั้งเครื่อง และนำส่งสำเร็จ