ลูกค้า : แพทยศาสตร์ จุฬา กายวิภาค

ลูกค้า : แพทยศาสตร์ จุฬา กายวิภาค

ขอขอบคุณ  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Sense 3D Scanner และเครื่องพิมพ์ FullScale Max300 ไปศีกษาเรื่องการทำเฝือกเทียม และ อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องสแนกสามมิติ

3D Scanner : Sense 3D Scanner
3D Printer : FullScale Max300

Print

440826-01

รพ.จุฬา_3526

รพ.จุฬา_1820

รพ.จุฬา_5306

รพ.จุฬา_5748

รพ.จุฬา_6306