เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบ Filament

เป็นเครื่องพิมพ์แบบ FDM หรือ Fused deposition modeling มีส่วนประกอบหลักคือ หัวฉีดพลาสติก Extruder ที่ทำความร้อน วัตถุดิบในการฉีดคือ พลาสติก นิยมใช้ในแบบเส้นพลาสติก หรือ Filament เป็น 3D Printer ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตามบ้าน เนื่องจากมีราคาถูกที่สุด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่น

k-bigpic

หลักการทำงานคือ หัวฉีดพลาสติก จะทำการละลายเส้นพลาสติก filament และน้ำพลาสติกจะไหล โดยจะทำงานสัมผัสกับ แกน X,Y และ Z คือ หัวฉีดจะเคลื่อนในแล้วแกนแนวราบ X-Y ที่ละชั้น เสร็จหนึ่งชั้นก็จะเริ่มพิมพ์ที่ชั้นใหม่ ค่อยทำเป็น layer ไปเรื่อยๆจนครบชิ้นงาน พิมพ์จากฐานชิ้นงานจนถึงส่วนบนสุดของชิ้นงาน ซึ่งแต่ละ layer คือแนวแกน Z นั้นเอง

filament-tr

a8

เส้นพลาสติก หรือ Filament ที่นิยมใช้นั้นมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ ABS และ PLA ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถอ่านคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่นี่่ Click

 

CREDIT : Dreamcatcher@Print3Dd