fbpx

FlshPrint 3.20.0

FlshPrint 3.20.0

FlashPrint 3.20.0

วันนี้ทาง Flashforge ได้มีการปรับปรุงโปรแกรม FlashPrint เป็นรุ่น 3.20.0 โดยมีการแก้ไข พัฒนา และเพิ่มเติมคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 1. สำหรับเครื่อง DLP Flashforge Hunter เพิ่มคำสั่งเปลี่ยนรูปร่างของ Raft จากเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นรูปร่างเดียวกับตัวชิ้นงาน

  Image 2
  raft แบบ Projection of model

  Image 1
  raft แบบ rectangular
 2. สำหรับเครื่อง DLP Flashforge Hunter เพิ่มคำสั่งปรับแต่งความหนา และขนาดของ Raft
  Image 4 Image 3
 3. สำหรับเครื่อง DLP Flashforge Hunter เพิ่มคำสั่ง “bottom support only” ให้ทำ support เฉพาะส่วนใต้โมเดล

  Image 8
  Bottom only on

  Image 5
  Bottom only off
 4. สำหรับเครื่อง DLP Flashforge Hunter เพิ่มคำสั่งยกโมเดลให้ลอยจากพื้น

  Image 7
  ยกโมเดล

  Image 8
  ไม่ยกโมเดล
 5. สำหรับเครื่อง DLP Flashforge Hunter เพิ่มคำสั่งเปลี่ยนรูปแบบจุดปลายของ support ให้เป็นลูกกลม เพื่อให้ติดกับโมเดลได้มั่นคงขึ้น
  Image 10
  Image 9
 6. สำหรับเครื่อง DLP Flashforge Hunter เพิ่มคำสั่งเปลี่ยนแปลงองศาของปลาย support ได้
  Image 11
 7. เพิ่มชั้น solid layer ที่ support แบบ Linear ก่อนถึงตัวโมเดลเพื่อให้ผิวงานดีขึ้น ใน expert mode

  Image 13
  ไม่มี solid layer
 8. เพิ่มคำสั่งการตั้งค่าระยะห่างระหว่าง raft กับ model ได้ทำให้แกะง่ายขึ้นใน expert mode
 9. เพิ่มคำสั่งการตั้งค่า support โดยอัตโนมัติสำหรับการใช้เส้นพลาสติกแบบละลายได้ใน expert mode
  Image 14
 10. เพิ่ม function ส่งความคิดเห็นกลับไปยังผู้พัฒนาในเมนู help
 11. กด double-click ที่เมาส์ ที่กรอบของพื้นที่เพื่อเปลี่ยนมุมมองได้อย่างรวดเร็ว
  Image 15 Image 17
 12. เพิ่มคำสั่งกำหนดระยะห่างระหว่างโมเดลหลายๆ ชิ้น ในการจัดวางโมเดลแบบอัตโนมัติ
  Image 16
 13. สามารถโหลดโมเดลจากหลายๆ format เช่น obj, stl, 3mf, หรือ slc ได้ในคราวเดียวกัน
 14. แก้ bug ที่ support เปลี่ยนขนาดเองเมื่อบันทึกเป็น fpp ในบางกรณี
 15. แก้ bug ที่ slice แล้วไม่สำเร็จในงานชิ้นใหญ่
 16. ปรับปรุงการพิมพ์ brim ช่วยให้การพิมพ์สำเร็จได้มากขึ้น
 17. ปรับปรุงภาษาเยอรมัน
 18. แก้ bug และปรับปรุงการทำงานอื่นๆ

สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ 

ในอนาคตก็จะมีการปรับปรุง และพัฒนาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง