ลูกค้า: บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Formlabs Form 3 พร้อมด้วย Form Wash และ Form Cure ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer :   Formlabs Form 3, Form Wash และ Form Cure