ลูกค้า : บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด

ลูกค้า : บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ดีๆต่อไปครับ

3D Printer : FullScale Max300

อุตสาหกรรมฝาขวด_1519

อุตสาหกรรมฝาขวด_2315

28693