ลูกค้า : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในกิจการของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี และศูนย์ฝึกอบรม

3D Printer : FullScale Max30013ปตท. วังน้อย_6857 ปตท. วังน้อย_8839ปตท. วังน้อย_3707 ปตท. วังน้อย_3991 ปตท. วังน้อย_6915