ลูกค้า : มหาวิทยาลัยรังสิต

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องสแกนสามมิติ ไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศีกษา

3D Printer : Flashforge Creator Pro

3D Scanner : EinScanS

ม.รังสิต_7685

ม.รังสิต_97

ม.รังสิต_1831

ม.รังสิต_4755

rsu-fb-share-new