ส่งเครื่องพร้อมบรรยาย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ส่งเครื่องพร้อมบรรยาย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอบคุณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่อุดหนุนเครื่องเราอีก 4 เครื่อง Finder (ตอนนี้รวมๆแล้วที่มหาวิทยาลัยมีกว่า 15+ เครื่องแล้ว)
เอาไปใช้สอนและใช้ในการออกแบบ เชิงวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม

ม.พระนครเหนือ_5836

ม.พระนครเหนือ_8724

ม.พระนครเหนือ_822

ม.พระนครเหนือ_2856

ม.พระนครเหนือ_4779

ม.พระนครเหนือ_7359

S__19497063