บรรยายหัวข้อ เครื่องพิมพ์ 3มิติ ที่ ปัญญาภิวัฒน์

บรรยายหัวข้อ เครื่องพิมพ์ 3มิติ ที่ ปัญญาภิวัฒน์

ขอบคุณบุคลากร/ผู้บริหาร ปัญญาภิวัฒน์ ที่สนใจ 3D Printing ไปประยุกต์ในการสอน นักเรียนในเครือ และ งานวิจัยต่างๆ

จริงๆ บริษัท ในเครือ CP , CPF อุดหนุนเครื่องเราไปจำนวนหนึ่งแล้ว แต่นี้เป็นครั้งแรกที่ในเครื่องสนใจจะนำไปสอนนักเรียน หรือ การวิจัย

www.print3dd.com

PIM_99

PIM_479

PIM_835

PIM_2087

PIM_5279