ลูกค้า : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลูกค้า : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอขอบคุณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer ไปใช้ในกิจการพัฒนางานของกระทรวงฯ

3D Printer : Flashforge Dreamer

Emblem_of_the_Ministry_of_Digital_Economy_and_Society_of_Thailandศูนย์ราชการ_170301_0014ศูนย์ราชการ_170301_0003ศูนย์ราชการ_170301_0012ศูนย์ราชการ_170301_0004 ศูนย์ราชการ_170301_0008