ลูกค้า: Old Moon Company Limited

ลูกค้า: Old Moon Company Limited

ขอขอบคุณ บริษัท Old Moon Co. Ltd. ผู้ผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ ชั้นนำในประเทศไทย ด้านเครื่องประดับคุณภาพสูง
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติระบบเรซิ่น MiiCraft DLP Printer พร้อมกับเครื่องสแกนสามมิติ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 ไปใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : MiiCraft125

3D Scanner : HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

logo_7oldmoon_170715_0010

oldmoon_170715_0011

oldmoon_170715_0008

oldmoon_170715_0001

oldmoon_170715_0006

oldmoon_170715_0003

oldmoon_170715_0005

oldmoon_170715_0002

 

oldmoon_170715_0015