ลูกค้า: Sanoh Industrial Co., Ltd.

ลูกค้า: Sanoh Industrial Co., Ltd.

ขอขอบคุณ บริษัท Sanoh Industries Thailand Co.,Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

logo_fixsanoh ff pro_170701_0005

sanoh ff pro_170701_0004

sanoh ff pro_170701_0003

sanoh ff pro_170701_0002 sanoh ff pro_170701_0001 sanoh ff pro_170701_0006