ลูกค้า: คุณปราโมทย์ เหล่านิพนธ์

ลูกค้า: คุณปราโมทย์ เหล่านิพนธ์

ขอขอบคุณ คุณปราโมทย์ เหล่านิพนธ์ อุดหนุนสินค้าเราไปหลายเครื่อง ทุกเครื่องสามารถช่วยให้งานเสร็จง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น

3D Printer : FullScale Max400, MiiCraft Plus

3D Scanner : EinScan Pro, HP 3D Scanner

คุณปราโมท_170717_0004

คุณปราโมท_170717_0003

คุณปราโมท_170717_0009

คุณปราโมท_170717_0006

คุณปราโมท_170717_0007

คุณปราโมท_170717_0011

คุณปราโมท_170717_0013

คุณปราโมท_170717_0014

คุณปราโมท_170717_0002