fbpx

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องสแกน EinScan Pro

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องสแกน EinScan Pro

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ของนักศึกษาจีนจาก Academy of Fine Arts มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง กับรองเท้ายี่ห้อ 98HT ได้ร่วมกันออกแบบรองเท้าส้นสูงที่สามารถเปลี่ยนความสูงของส้นรองเท้าได้หลายระดับ ได้มีการออกแบบตัวอย่างชิ้นงานโดยการพิมพ์ 3D

 

1

 

นักศึกษาจีนได้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่จะต้องมีการแต่งตัว การเลือกใส่รองเท้า ในการใช้ชีวิตประจำวัน การส่วมใส่รองเท้าส้นสูงนั้นจะทำให้ผู้หญิงนั้นดูมีบุคลิกที่ดี ดูมีฐานะ น่าเชื่อถือ ในสายตาผู้คนที่พบเจอ แต่ข้อเสียนั้นก็มีเช่นกันเมื่อใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ แล้วจะทำให้กล้ามเนื้อที่ขาเกิดอาการเกร็ง เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดขา  และอาการอื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน และคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรองเท้าส้นสูงมากกว่า 1 คู่ขึ้นไป เพราะต้องการความสูงของส้นรองเท้าที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกใส่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

2

3

ดังนั้นนักศึกษาจีน และ 98HT ได้ช่วยกันเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูง ให้ได้รับความสะสวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้าส้นสูงหลายๆ คู่ ความพยายามที่ทีมนักศึกษาได้ร่วมมือกับ 98HT ออกแบบรองเท้าส้นสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ ดร. Li Xiangqing มีแนวคิดหที่ทำให้ผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูงสามารถเปลี่ยนความสูงของส้นรองเท้าได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่

4

5

ในช่วงเริ่มแรกได้ทำการปั้น 3D  ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3D ขึ้นมาเองซึ่งได้ทำให้เกิดความยุ่งยากมาก จึงได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกน 3D ของ EinScan Pro เข้ามาช่วยขึ้นรูป 3D ในการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ และประหยัดเวลาในการขึ้นรูป 3D  แล้วทำการปรับแต่งชิ้นงานเพียงเล็กน้อยก่อนทำการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ในขั้นตอนการผลิต

6

ในปัจจุบันรองเท้าแบบเปลี่ยนส้นได้นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แล้วทาง 98HT ได้บอกอีกว่ามีแผนที่จะผลิตออกมาเป็นชุดแบบสำเร็จ ให้ทันสมัยตามแฟชั่นในปัจจุบัน และจะพัฒนารองเท้าสำหรับเด็กเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในการติดตามตำแหน่ง ของเด็กๆ เมื่อผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วย จะได้ช่วยลดความกังวนผู้ปกครองได้ด้วย
7

ที่มา : http://www.3ders.org/