ลูกค้า : Quality Dental Lab

ลูกค้า : Quality Dental Lab

ขอขอบคุณ บริษัท Quality Dental Lab
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน

3D Printer : MiiCraft125

20161212_110816

20161212_110824

20161212_111748