Reverse Engineering : สร้างอะไหล่เครื่องพิมพ์ ADV4 ด้วยตนเอง

Reverse Engineering : สร้างอะไหล่เครื่องพิมพ์ ADV4 ด้วยตนเอง

Reverse Engineering คือ วิศวกรรมการย้อนกลับ เรียกง่ายๆ คือการนำไฟล์ 3 มิติ มาเป็นแบบอ้างอิงในการสร้างไฟล์ใหม่นั้นเอง ส่วนใหญ่จะนำไฟล์มาจาก เครื่องแสกน 3 มิติ แล้วนำไปเข้าโปรแกรม CAD ต่างๆ โดยปกติแล้ว เราจะใช้ SolidEdge เพราะจะมีฟั่งก์ชั่น Reverse โดยตรงเลยนั้นเอง เพื่อนๆ สามารถไปรับชม Timelaps การสร้างไฟล์ใหม่นี้ได้ด้านล่าง หลังจากนั้นเรานำไปปริ้นกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แล้วนำไปใช้จริง เพื่อทดแทนอะไหล่ที่หายไปหรือซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนั่นเอง