fbpx

ลูกค้า: บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด

ลูกค้า: บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาผลงานของหน่วยงาน

3D Printer : FullScale Max450