fbpx

ลูกค้า: บริษัท แสนสิริ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท แสนสิริ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท แสนสิริ จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs