ลูกค้า : บริษัท สามเศียร จำกัด

ลูกค้า : บริษัท สามเศียร จำกัด

ขอขอบคุณ  บจก. สามเศียร
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider ไปใช้ในการทำอุปกรณ์ประกอบฉาก ของละครไทย studio มีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น ผลงานของ studio เป็นละครไทยพื้นบ้าน ช่องเจ็ด, จ๊ะทิจา, และงาน Special Effect ต่างๆ

3D Printer : Flashforge Guider

photo

14232406_1383997091617015_8786250686880402846_n

14192572_1383997124950345_6389000092458557256_n
14212704_1383997088283682_5040799103921442939_n

14212777_1383997084950349_6093496248508204987_n