ลูกค้า: บริษัท เมนเทล จำกัด

ลูกค้า: บริษัท เมนเทล จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เมนเทล จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max300 ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า

เครื่องพิมพ์สามมิติ: Fullscale Max300uUHLHY เมลเทล_8877 เมลเทล_5696FullScale Max350