ลูกค้า: โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี finder 3

ลูกค้า: โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี finder 3

ขอขอบคุณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder จำนวน 3 เครื่องไปใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา

3D Printer : Flashforge Finder