fbpx

ลูกค้า: บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บจ.ไทย เอสซังยอง
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Creator Pro